Studijní materiály pro žáky + zápisy

Studijní materiály pro žáky + zápisy

Studijní materiály pro žáky + zápisy

Studijní materiály pro žáky + zápisy


ověření znalostí zoologie 8. ročníku - savci

testy k ověření znalostí z učiva prvního pololetí

Testy z přírodopisu pro 7. ročník
V kurzu najdete sérii prezentací o bezobratlých živočiších, zajímavosti a doplnění základního učiva.

Základní informace o životním prostředí.