Výtvarný projekt zahrnuje zpracování  tématu různými výtvarnými technikami.