2. světová válka. 

Počátky vývoje vědy a technických vynálezů.

Historický vývoj v jednotlivých státech účastnících se 1. světové války.