Zde najdete materiály s protidrogovou tématikou.

Zde najdete bezpečnostní listy k chemikáliím.

Informace o Vzdělávacím portálu Vojenské akademie ve Vyškově
Drazí kolegové, pojďte si zkusit moodle test. Ověříte si své znalosti z oboru přírodních věd!