A A A

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Předseda:
Mgr. Petra Nedomová zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové:
Mgr. Marie Šlapalová zástupce zřizovatele
MUDr. František Adamec zástupce zřizovatele
Mgr. Martina Ambrosová zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Marcela Zabloudilová zástupce pedagogických pracovníků
Petra Novotná zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Školská rada
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V prosinci 2017 byli nově zvoleni zástupci z řad zástupců nezletilých žáků, pedagogů.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde