A A A

Školní jídelna

Školní kuchyně je po rekonstrukci v roce 2005.
Vybavení je moderní v nerezovém provedení, hygienicky bezpečné.

Výrobní kapacita kuchyně je 450 porcí. Počet míst u stolů v jídelně je 105.
Směnnost na 1 místo je trojnásobná.

Školní kuchyně kromě hlavní činnosti provozuje činnost doplňkovou na „Živnostenský list".
Zde se stravují cizí strávníci při pobytu v naší škole. Dále místní důchodci a maminky na mateřské dovolené odebírají obědy do jídlonosiče. Časově odděleně, před stravováním žáků a zaměstnanců, tak, aby se nenarušila hlavní činnost školy.

Při odhlašování obědů prostřednictvím kamaráda či spolužáka je nutná písemná forma odhlášky. Děkuji za pochopení.

Řád školní jídelny najdete zde.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde