A A A

ZŠ Morávkova připravuje žáky na vstup do života

Na podzim tohoto roku naše škola využila možnosti grantových finančních prostředků města Vyškov k další spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Marií Gottvaldovou v 8. a 9. ročnících.

 

Školní psycholožka na naší škole intenzivně působila dva a půl roku a nyní jsme ve spolupráci pokračovali formou besed a aktivního výcviku pro starší žáky v oblasti společenské komunikace a porozumění běžným sociálním situacím ve společnosti.

Žáci nejprve pod vedením školní psycholožky získali teoretické vědomosti o daném tématu a poté spolu s učiteli nacvičovali potřebné sociální dovednosti.

V souvislosti s projektem absolvovali učitelé školy vzdělávání zaměřené na poznání dynamiky osobnosti, zvládání vztahů ve škole a techniky jednání s problematickými jedinci.

Ani rodičovská veřejnost nebyla opomenuta, rodiče se mohli zúčastnit přednášky paní doktorky Gottvaldové na téma „Jak pomoci dítěti v obtížných životních situacích", poté debatovali nad otázkami, které je osobně zajímaly nejvíce.

Hlavním cílem těchto akcí bylo ukázat dětem i dospělým, že každá životní situace má řešení, jen je třeba vědět kam se obrátit a nebát se ji řešit.

Mgr. Lucie Prokešová

 

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde