A A A

Anglické divadlo

V pátek 22. 11. 2013 do naší školy zavítalo anglické divadlo The Bear Educational theatre. První stupeň zhlédl představení Jackie and the Giant - Jackie and the Giant is the story of a young girl, Jackie, who is running away from a bad Giant who wants to eat her. Fotogalerie zde Jackie realizes that the giant could also eat the children in the audience, so she and the children have
to work together to beat the bad giant, who only speaks English.

 

Pro druhý stupeň bylo připraveno představení The Alien Grammar show - Aliens have landed in the school! They look and behave like people. The only way to discover them is to listen carefully to what they say. Aliens always make mistakes when they ask questions in English! This very interactive high-energy performance revises the basic grammar of questions.

Obou představení se děti aktivně účastnily a zapojily se i jejich bránice. :)

Žáci zjistili, že má smysl se učit anglický jazyk.

Mgr. Romana Měřínská

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde