A A A

Piráti na lodi

Konečně je to tady...dlouho očekávaná chvíle je tu. Piráti z 2. B postavili svou loď, Fotogalerie zde zhotovili si pirátská trička a celého půl roku si pilně připravovali svůj příběh, ve kterém se objevily prvky z netradiční hudební dílny paní Jenčkové. Kromě jednotlivých částí vystoupení (hra na nástroje, dramatizace, zpěv) se museli vypořádat i s orientací v prostoru, aby jednotlivé scenérie na sebe navazovaly. Vše bravurně zvládli, jejich příběh skončil šťastně – piráti nakonec vypluli na klidné moře. Děti z 1. stupně, pro které vystoupení připravili, jejich počínání ocenily potleskem a pěknými zápisy do kroniky. Ještě nás čeká vystoupení ve stacionáři v Dědicích a nebude chybět podívaná jako rozloučení pro milé rodiče.

Kapitánka Elena Silverová

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde