A A A

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (dle přiděleného registračního čísla)

 

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst.2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

1. ZM001 PŘIJÍMÁ SE        23. ZM026 PŘIJÍMÁ SE
2. ZM002 PŘIJÍMÁ SE        24. ZM027 PŘIJÍMÁ SE
3. ZM003 PŘIJÍMÁ SE        25. ZM028 PŘIJÍMÁ SE
4. ZM005 PŘIJÍMÁ SE        26. ZM030 PŘIJÍMÁ SE
5. ZM006 PŘIJÍMÁ SE        27. ZM031 PŘIJÍMÁ SE
6. ZM007 PŘIJÍMÁ SE        28. ZM032 PŘIJÍMÁ SE
7. ZM008 PŘIJÍMÁ SE        29. ZM033 PŘIJÍMÁ SE
8. ZM009 PŘIJÍMÁ SE        30. ZM035 PŘIJÍMÁ SE
9. ZM010 PŘIJÍMÁ SE        31. ZM036 PŘIJÍMÁ SE
10. ZM011 PŘIJÍMÁ SE      32. ZM037 PŘIJÍMÁ SE
11. ZM012 PŘIJÍMÁ SE      33. ZM038 PŘIJÍMÁ SE
12. ZM013 PŘIJÍMÁ SE      34. ZM039 PŘIJÍMÁ SE
13. ZM014 PŘIJÍMÁ SE      35. ZM040 PŘIJÍMÁ SE
14. ZM015 PŘIJÍMÁ SE      36. ZM041 PŘIJÍMÁ SE
15. ZM016 PŘIJÍMÁ SE      37. ZM042 PŘIJÍMÁ SE
16. ZM017 PŘIJÍMÁ SE      38. ZMO43 PŘIJÍMÁ SE
17. ZM018 PŘIJÍMÁ SE
18. ZM019 PŘIJÍMÁ SE
19. ZM020 PŘIJÍMÁ SE
20. ZM021 PŘIJÍMÁ SE
21. ZM022 PŘIJÍMÁ SE
22. ZM023 PŘIJÍMÁ SE

Vyškov 2014-02-07                              Mgr. Jana Plášilová
                                                                ředitelka

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde