A A A

Vysvědčení netradičně v 1.B

Co nevidět proběhne zápis do prvních tříd, který právě před rokem absolvovali nynější prvňáčci z mořského písmenkového království 1.B a právě oni převzali výsledky snažení v podobě svého prvního vysvědčení.Fotogalerie zde

 

Tento den si děti užívaly velmi netradičně. Přivítala je zimní královna, která jim v celé své ledové kráse počala vyprávět příběh své sestry - sněhové královny. Cílem bylo, aby děti  poskládaly  její portrét z ledových střepů a tím sestavily celé ledové zrcadlo.Darem získaly od zimní královny rybičková trička, která je měla ochraňovat před vším zlým, a pak se vydaly plnit různé úkoly ( měly sestavit slovo a přečíst jej, poznat jehličnaté a listnaté stromy, rostliny, tancovat country tance, počítat ledové střepy, psát a číst názvy zvířátek na destičce atd.). Za každý splněný úkol pak získaly ledový střep a díky velké snaze, píli a vzájemné pomoci byla podobizna  během třech vyučovacích hodin sestavena.

Za splněný úkol byly děti přítomným rytířem Benediktem I. pasovány do řádu čtenářů a od zimní královny dostaly svou první knížku SLABIKÁŘ a také svoje první vysvědčení se samými jedničkami. Celá slavnost byla ukončena sladkou tečkou v podobě dortového slabikáře, který moc chutnal.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří zimní královně pomáhali s přípravami nebo s realizací samotné akce: paní Ladislavě Michalíkové za zapůjčení úžasných kostýmů z půjčovny kostýmů v Topolanech, komorné Karolíně Kašpárkové za zdařilé nafocení celé akce, rytíři Patriku Klúčovi  za pasování do řádu čtenářů, kuchařce paní Kláře Grigarové za upečení výborného dortového slabikáře a autorce portrétu Janě Gibalové.

Královna Kateřina I.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde